Haberler

Duyurular / Bildiriler

DOST Platformu dört ülkeden 17 STK’ya, 150 bin kişiye ulaştı!

Uluslararası DOST Platformu” 1 Haziran 2016 tarihinde yine burada, sadece Bosna-Hersek’in değil Balkanların hatta Avrupa’nın en önemli şehirlerinden biri olan Saraybosna’da kurulmuştur.

“Bosna-Hersek Ormancılar Derneği” nin organizasyonunda,  “Saraybosna Üniversitesi Orman Fakültesi” nde düzenlenen imza töreni ile Platformun temelini oluşturan “İşbirliği Ortaklığı Anlaşması” imzalanmıştır.

PLANFOR-The Platform Of The Associations Of Nature And Forestry

 

 

 

 

 

Bu anlaşmanın Türkçe, İngilizce ve Boşnakça metinleri web sayfamızda yer almaktadır. Bu anlaşmada iklim değişikliği, arazi bozulması, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel tehditlerin tüm insanlığa ve tüm dünyaya zarar verdiğine vurgu yapılmış, bu tehditlerle mücadele için sadece devletlerin değil, sivil toplumun da destek olmasının önemine değinilmiştir.

Bu gaye ile Türkiye, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan toplam 9 sivil toplum kuruluşu ilk imzacı STK’lar olarak yer almıştır.

Bunun ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de meydana gelen meşum darbe girişimi nedeniyle işlerde gecikmeler yaşanmış, 2016 yılında herhangi bir faaliyet yürütülememiştir.

2017 yılında çalışmalar tekrar hızlandırılmıştır. Bu meyanda 21 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da bir toplantı yapılmış, buraya Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri dâhil, DOST Platformu Üyeleri katılmıştır.  Öz Orman İş Sendikası ev sahipliğinde yapılan bu toplantıda, “Öz Orman İş Sendikası” ve “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Orman Ürünleri Meclisi” “İşbirliği Ortaklığı Anlaşması” nı imzalayarak Platforma katılmışlardır.

 

 

 

 

 

Bilahare 28 Nisan 2017 tarihinde Antalya’da yapılan merasim ile “Kırgızistan Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği” ve “Saraybosna Arıcılar Birliği” de “İşbirliği Ortaklığı Anlaşması” nı imzalamış ve DOST Platformuna katılmışlardır.

 

 

 

 

 

 

Buna göre hâlihazırda dört ülkeden 13 STK (9+2+2) kurucu işbirliği anlaşmasını resmen imzalamış durumdadır. 5 Aralık 2017 tarihinde Saraybosna’da imzalanan anlaşma ile bu sayı 14 olacaktır.

Bununla birlikte henüz resmi olarak anlaşmayı imzalamamış olmakla birlikte, şifahi olarak bu isteğini iletmiş ve karşılıklı mutabakat sağlanmış üç STK daha bulunmaktadır.

Buna göre 5 Aralık 2017 itibari ile DOST Platformu Üyelik durumu aşağıdaki gibi olacaktır.

S.No STK Adı-Türkçe Names of Member NGOs Web Sayfası Üyelik Tarihi Ülkesi
1 Arnavutluk Orman Araştırmaları ve Danışmanlık Merkezi (AlbaForest) The Centre for Forest Studies and Consulting (AlbaForest) www.albaforest.com 01.Haz.16 Arnavutluk
2 Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Derneği Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina www.usitfbih.ba 01.Haz.16 Bosna-Hersek
3 Saraybosna Arıcılar Birliği Beekeepers Union of the Sarajevo Canton 28.Nis.17 Bosna-Hersek
4 Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası The Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina http://ssspdp.ba/ 05.Ara.17 Bosna-Hersek
5 Kırgız Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği Kyrgyz Association of Forest and Land Users www.landuse-association.kg 28.Nis.17 Kırgızistan
6 Doğa Koruma Merkezi-DKM The Nature Conservation Centre (DKM) www.dkm.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
7 Geleceği Önemseyenler Derneği-GONDER The Foundation of the People Caring for the Future -CARFU www.gonder.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
8 OSTİM (Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi) Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi OSTİM (Middle East  Industry and Trade Center)Renewable Energy and Environmental Technology Cluster www.ostimenerjik.com 01.Haz.16 Türkiye
9 Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası-TOÇBİRSEN Union of Agriculture and Forestry Workers-TOÇBİRSEN www.tocbirsen.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
10 Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı The Turkish World Parliamentary Association-TDPV www.tdpv.org 01.Haz.16 Türkiye
11 Türkiye Toprak Bilimleri Derneği Soil Science Society of Turkey-SSST www.toprak.org.tr/tr 01.Haz.16 Türkiye
12 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Green Turkey Foresters Association www.yesilturkiye.org.tr 01.Haz.16 Türkiye
13 Öz Orman İş Sendikası Öz Orman İş  (Forestry Workers Trade Union) www.ozorman-is.org.tr 21.Nis.17 Türkiye
14 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Orman Sektör Meclisi The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB)-Turkish Forestry Products Council 21.Nis.17 Türkiye
15 MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği MDF and Chipboard Industrialist Association Süreç devam ediyor Türkiye
16 Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği-TAB Turkish Association of Beekeepers www.tab.org.tr Süreç devam ediyor Türkiye
17 Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri Ve İşadamları Derneği- TORİD Turkey Forest Products Industrialists And Business Association-TORİD www.torid.org.tr Süreç devam ediyor Türkiye

Bu haliyle DOST Platformu “uluslararası bir hüviyet” kazanma sürecinde hızla yol almaktadır.

Bazı üyeler temsil ettikleri kişiler itibariyle, bazıları ticari faaliyetleri, bazıları da diğer çalışmaları ile öne çıkmaktadır.

Mesela; Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 60.000 civarında, TOÇBİRSEN’ in 43.000 civarında, Öz Orman İş Sendikası’ nın 23.000 civarında, Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık Ahşap İşleme ve Kâğıt Sendikası’ nın 8.000, Kırgız Orman ve Arazi Kullanıcıları Derneği’ nin 8.000 civarında üyesi bulunmaktadır.  Bu haliyle DOST Platformu 4 ülkeden 150.000 kişiyi temsil eder hale gelmiştir.

Uzun yıllar boyunca ve etkili bir şekilde hizmet vermesi beklenen DOST Platformu’ nun kurumsal yapıya kavuşması için birçok çalışmanın hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 1 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “İşbirliği Ortaklığı Anlaşması” temel belge olarak kabul edilmektedir.

PLATFORM şemsiyesi altında, gerek Türkiye’de, gerekse diğer ülkelerde farklı konularda çalışma yürüten birçok STK bulunmaktadır. Bu bakımdan üyelerin birbirlerini tanımalarına özel önem verilmektedir. Bu kapsamda birçok kez bir araya gelinmiştir.

 

Bu toplantılardan bazıları şunlardır:

 

Bu toplantılar ve diğer gelişmeler Türkçe ve İngilizce olarak web sayfalarında paylaşılmıştır. Türkçe haberlerden bazıları şunlardır.

 

Bu haberlerin bir benzeri www.carfu.org adresinde de paylaşılmıştır.

FAALİYET

Açıklama...

Devamı

FAALİYET

Açıklama...

Devamı

FAALİYET

Açıklama...

Devamı

FAALİYET

Açıklama...

Devamı

ULUSAL FAALİYETLER

DOST üyelerinin bulundukları ülkede gerçekleştirdikleri faaliyetler.

ULUSLARARASI FAALİYETLER

DOST üyelerininiçinde bulundukları uluslararası işbirliktelikleri ve yabancı ülkelerde yaptıkları çalışmalar.

DOST Faaliyetlerine katılmak istermisiniz? Lütfen bizimle iletişime geçin.