Üyeler

Platform / Koordinasyon

DOST Üyeleri

AlbaForest

Arnavutluk- 2004 yılında kurulan AlbaForest doğa koruma, ormancılık, çevre, iklim değişikliği gibi konularda çalışma yapmaktadır...

Bosna-Hersek Federasyonu Ormancılık Derneğİ

Bosna-Hersek Federasyonunun ormancılık konusundaki en aktif Derneklerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği ve TİKA Saraybosna Koordinatörlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır...

Doğa Koruma Merkezİ

2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır...

GELECEĞİ ÖNEMSEYENLER DERNEĞİ (GÖNDER)

Temelinde insanlığa katkı sağlama amacı taşıyan, sosyal bilimlerden teknik bilimlere uzanan geniş bir yelpazede yer alan uzmanların, iş adamlarının ve bilim insanlarının biraraya geldiği, dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi, değerlendirmeyi ve “neler yapılabilir?” sorusunu çeşitli raporlarla irdelemeyi, bu raporların sonuçlarını çeşitli projeler ile kalıcı faydaları hayata geçirmeyi amaçlayan bilimsel yaklaşımlı bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak çalışmaktadır...

ORDU ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ (ORAY-BİR)

Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği 16/10/2002 tarihinde arıcılığı geliştirmek ve arıcılara yardımcı olmak amacıyla 62 üye ile kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bugüne kadar üye sayısını 4350 kişiye ulaştırmış; mevcut olan bu güç ile de Türkiye genelindeki bal üretiminin %25 ini karşılamaya başlamıştır...

OSTİM YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ

2008 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 60 üye firması bulunmaktadır. 11 üniversite,9 kamu kurumu ve 10 sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa olarak faaliyetlerine devam etmektedir...

ÖZ ORMAN İŞ SENDİKASI

Öz Orman-İş'e 2008'de iltihak eden Tarım Orman-İş Sendikası, 22 Temmuz 2003 tarihinde bağımsız bir sendika olarak Ankara'da kuruldu. Halihazırda, Öz Orman-İş Sendikası'nın 30.000 dolayında üyesi bulunuyor...

SARAYBOSNA ARICILAR BİRLİĞİ

the Beekeepers Union of the Sarajevo Canton. Arıcılık Saraybosna için hayati öneme sahip. Arıcılık ve ormanlar/ormancılık arasında çok ciddi bir bağ var...

TÜRKİYE ARI YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
(TAB)

2003 yılında kuruluşunu tamamlayan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), 80 ilde toplam 57.847 üye ile Türkiye’de arı ve arıcıların temsil edildiği ve faaliyetlerini sürdüren tek sivil toplum kuruluşudur...

TARIM ORMAN BİRLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (TOÇBİRSEN)

2001 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 42.000 üyesi ile ülkemizin en büyük sendikalarından birisidir. Tarım ve ormancılık konularındaki yetkili sendikadır. MEMURSEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) Üyesidir. Ulusal ve uluslararası bir çok çalışmaya öncülük yapmıştır...

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER VAKFI (TDPV)

2016 yılında kurulmuştur. Amacı; Türk Dünyası ve akraba toplulukları arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihimizden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek, kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur...

TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası) üst kuruluşudur. Birliğin kısa adı TOBB’dur ve merkezi Ankara’dadır...

TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TORİD)

Hem doğal, hem de ekonomik zenginlik kaynağımız olan ulusal orman varlığımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi kapsamında; korunması, verimli ve bilinçli bir şekilde işletilmesi ve geleceğinin planlanması ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarla birlikte çalışma amacını benimsemiştir...

Türkİye Toprak Bİlİmlerİ Derneğİ

Türkiye’de teorik ve uygulamalı sahalarda toprak bilimini geliştirmek, yaymak ve benimsetmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur. TTBD, toprağı uğraş alanı edinmiş bir “bilim adamı ve meslektaş” topluluğudur...

YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (YTOD)

Derneğin gayesi, yurtta ağaç ve orman sevgisini yaymak, üyelerin meslek, kültür ve sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmak, bu hizmetleri yapabilmek için ormanların içinde veya bitişiğinde veya dışında gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, eğitim ve dinlenme tesisleri kurmak, üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır...

Kırgız Orman ve Arazi Kullanımı Birliği(KAFLU)

...

YONGA LEVHA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

...

BOSNA-HERSEK BAĞIMSIZ ORMANCILIK, AHŞAP İŞLEME ve KAĞIT SENDİKASI

...

BOSNA-HERSEK AVCILAR BİRLİĞİ

...

FEDERAL ÇİFTÇİLER DERNEĞİ

...