Üyelikler

Mevzuat / Amaç

Hakkımızda

Dünya tüm canlıların, bitkilerin, hayvanların ortak yaşam alanı. İnsanoğlu bu ortaklığın icra organı görevini yürütüyor. İş ve işlemlerinde diğer paydaşlarının hakkını koruması, ortak yaşam ilkelerine uyması, bugünü ve geleceği düşünerek hareket etmesi şart. Bu noktada hepimize görev düşüyor şüphesiz. Ülkelere, Devlete, kamu kurumlarına, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına. Bu gaye ile bir araya gelen 9 sivil toplum kuruluşu; uluslararası seviyede hizmet verecek olan Doğa ve Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları (DOST) Platformunu (The PLatform of the Associations of Nature and FORestry- PLANFOR” oluşturdu. Bunlardan 7’si Türkiye’den, diğer ikisi Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan.

GAYEMİZ

Bu Platform ile Ülkemizin başta “medeniyet havzamızı” paylaştığımız dost ve kardeş ülkeler olmak üzere tüm dünya ile irtibatına destek olunması hedefleniyor. Oluşturulan DOST Platformu ile doğa koruma, tarım, arıcılık, afet yönetimi, su yönetimi, ormancılık, arazi yönetimi, iklim değişikliği, genç ve çocukların eğitimi gibi konularda ortak projeler hazırlanması ve uygulanması, çeşitli konularda ortak şekilde hareket edilmesi planlanmıştır.

DOST

Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) tarafından takip edilen bu süreçle ülkemizden aşağıda belirtilen (alfabatik sıra ile) STK’ lar bu platforma kurucu ortak olarak katılma kararı almıştır.

Üye Görüşleri

"Dünya tüm canlıların, bitkilerin, hayvanların ortak yaşam alanı. İnsanoğlu bu ortaklığın icra organı görevini yürütüyor. İş ve işlemlerinde diğer paydaşlarının hakkını koruması, ortak yaşam ilkelerine uyması, bugünü ve geleceği düşünerek hareket etmesi şart. Bu noktada hepimize görev düşüyor şüphesiz. Ülkelere, Devlete, kamu kurumlarına, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına. Bu gaye ile bir araya gelen tüm DOST üyelerine teşekkür ederiz..."
Geleceği Önemsiyenler Derneği, gonder.org.tr

"Oluşturulan DOST Platformu ile doğa koruma, tarım, arıcılık, afet yönetimi, su yönetimi, ormancılık, arazi yönetimi, iklim değişikliği, genç ve çocukların eğitimi gibi konularda ortak projeler hazırlanması ve uygulanması, çeşitli konularda ortak şekilde hareket edilmesi çok önem arz etmektedir. Bu çatı altında toplanan tüm DOST üyelerine teşekkürü borç biliriz..."
Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, yesilturkiye.org.tr

"Bu Platform ile Ülkemizin başta “medeniyet havzamızı” paylaştığımız dost ve kardeş ülkeler olmak üzere tüm dünya ile irtibatına destek olunmasının hedeflenmesi büyük bir amaca hizmet edecektir. DOST üyelerinin ortak birliktelik çalışmalarıyla dahada perçinlenecektir. Bu uğurda toplanan tüm DOST üyelerine teşekkürlerimizi sunarız...."
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, www.tdpv.org

"Yaşanalanabilir çevre, Yenilenebilir enerji Dünyamızın temel ihtiyacıdır. Birlikte yapacağımız her faaliyet ile gelecek nesillere çevreyle dost teknolojiler bırakmanın gayreti içinde olan tüm DOST ailesine en içten şükranlarımızı sunarız..."
OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, ostimenerjik.com